Regulamin / Formularze

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami obowiązującymi w obecnej, XXIV edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Regulamin udziału w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2021

Wyślij zgłoszenie - wypełnij deklarację

Zaloguj się w Internetowym Systemie Ankiet (ISA) - dla uczestników I etapu

Wzory ankiet:

Dostęp do Internetowego Systemu Ankiet (ISA) dla uczestników edycji 2021 - https://www.ankietapfp.fairplay.pl/pfp_login.php

Informacje potrzebne do zalogowania w systemie są przesłane niezwłocznie na adres osoby podanej w deklaracji zgłoszeniowej (osoba do kontaktu) lub mogą je Państwo otrzymać przesyłając maila pod adres pfp@fairplay.pl