• XX edycja
  • Programy promujące rzetelność
  • Laureaci XIX
  • Gala

Program w regionie - bieżące wydarzenia

3 października 2017 r. - Przedsiębiorstwo Fair Play: Trwają audyty w regionie

Trwa drugi etap Programu "Przedsiębiorstwo Fair Play". W pierwszym, firmy zgłaszały swój udział w konkursie, w drugim - kapituła dokonała wstępnej weryfikacji uczestników. Tak było m.in. w przypadku kapituły regionalnej, która na podstawie dostarczonych ankiet oceniła firmy z Podkarpacia, Lubelszczyzny i z Podlasia. W ramach tejże weryfikacji członkowie kapituły od września wizytują w firmach, by potwierdzić zgodność z zawartymi w dokumentach danymi.

Więcej...


Trwa XX edycja programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”

Pobierz:

Przedsiębiorstwo Fair Play” jest ogólnopolskim programem, w którym co roku, już od prawie 20 lat oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów. Program ten ma na celu promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako właściwe zarządzanie relacjami z różnymi interesariuszami firmy, tj.: z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową. Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

Zapraszamy do udziału!

„Przedsiębiorstwo Fair Play” 2016