Program w Regionie

Firmy fair play z Podkarpacia, Lubelszczyzny i Podlasia

9 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego członkowie Komisji Regionalnej Przedsiębiorstwa Fair Play wydali opinie na temat firm z trzech województw zgłoszonych do uczestnictwa w prestiżowym programie, który promuje etykę w działalności biznesowej.

- Od 19 lat spotykamy się, by ocenić i docenić najlepsze przedsiębiorstwa, które odgrywają niezwykle istotną rolę w gospodarce i które przez uczestnictwo w programie chcą poddać się certyfikacji - powiedział sekretarz Komisji Regionalnej Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, dyrektor Centrum Promocji Biznesu, Paweł Zając który oficjalnie rozpoczął obrady komisji.

Jak co roku, toczyły się one w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. W tym miejscu należy podkreślić, że funkcję Przewodniczącego Komisji w tym roku objął Marszałek, Władysław Ortyl, którego reprezentował między innymi Jerzy Cypryś, przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Tuż przed oceną uczestników programu podkreślił on znaczenie programu, a sekretarzowi komisji podziękował za kontynuację tak ważnej dla biznesu inicjatywy.

Komisja składająca się z przedstawicieli samorządów, w tym marszałkowskiego i wojewódzkiego, miasta Rzeszowa, uczelni wyższych, Izby Administracji Skarbowej, Okręgowego Inspektora Pracy i Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego, Regionalnej Izby Gospodarczej, banków, w tym Banku PeKaO SA, zweryfikowała ankiety konkursowe, których rzetelne wypełnienie jest warunkiem uczestnictwa.

Punktowane były następujące aspekty działalności gospodarczej firm z województw podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego: reklama i promocja firmy, relacje z konkurencją, kontakty z klientami, kontakty z dostawcami, pracownicy, przedsiębiorstwo a społeczność lokalna oraz kontakty z administracją podatkową i ZUS.

Serdecznie dziękujemy członkom komisji za aktywny udział w obradach oraz Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podkarpackiego z Panem Marszałkiem, Władysławem Ortylem, na czele za udostępnienie miejsca, w którym spotkanie mogło się odbyć.

Kolejnym etapem weryfikacji firm będą audyty, o których informować będziemy na bieżąco.

Fot. Centrum Promocji Biznesu


RUSZYŁA XX EDYCJA PROGRAMU „PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY”!!!

Pobierz:


Dnia 25 listopada 2016 r. odbyła się Gala Regionalna Fair Play i Gala Ogólnopolska Fair Play.


21 listopada 2016 roku (poniedziałek) w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Rzeszowie (naprzeciwko Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka), odbyła się Gala XV edycji konkursu Podkarpacka Nagroda Gospodarcza.

Podczas Gali zaprezentowano uczestnikom uroczystości Laureatów Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2016 z województwa podkarpackiego.

Obecni na Gali gratulowali uczestniom Programu nominacji do tak zaszczytnego tytułu.

Regionala Gala XIX edycji Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2016 dla województw podkarpackiego, lubelskiegi i podlaskiego odbędzie się 25 listopada 2016 r. w Warszawie, początek zaplanowano na godzinę 15:00.

Wręczenie nagród głównych Programu będzie miało miejsce na Gali ogólnopolskiej która rozpocznie się o godzinie 17:00.


Dnia 27 lipca 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Kapituły XIX Edycji Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2016. Komisja zweryfikowała prawidłowość dokumentacji pod względem formalnym oraz dokonała wstępnej oceny ankiet złożonych przez firmy z województwa podkarpackiego, uczestniczących w I etapie Programu, w oparciu o przyjęte parametry weryfikacyjne:

  • reklama i promocja firmy, relacje z konkurencją - max. 15 pkt.
  • kontakty z klientami - max. 15 pkt.
  • kontakty z dostawcami - max. 20 pkt.
  • pracownicy - max. 20 pkt.
  • przedsiębiorstwo a społeczność lokalna - max. 15 pkt.
  • kontakty z administracją podatkową i ZUS - max. 15 pkt.

Komisja wskazała do zwizytowania firmy, które uzyskały co najmniej 70 punktów. Spośród wyróżnionych na tym etapie przedsiębiorstw zostaną wyłonieni laureaci Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2016.

Uczestnikami komisji byli przedstawiciele administracji samorządowej, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, banków oraz innych instytucji finansowych.


Zapraszamy do udziału w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2016!

„Przedsiębiorstwo Fair Play” jest ogólnopolskim programem, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów. Program ten ma na celu promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako właściwe zarządzanie relacjami z różnymi interesariuszami firmy, tj.: z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową. Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.


9 grudnia 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbyła się uroczystość zakończenia XVIII edycji Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości - „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2015, II edycji programu „Przyjazna Polska” oraz zostały wręczone certyfikaty laureatom Programu Certyfikującego Najlepsze Spożywcze Produkty Podkarpackiego „Smaczne bo Podkarpackie” 2015.